Volání pro Ukrajince

Bezplatné zpřístupnění telefonních linek pro ukrajinské občany

V návaznosti na stávající komplikovanou situaci týkající se příchodu ukrajinských občanů do České republiky zahájil náš sociální podnik Transkript online, s. r. o. projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“ www.volaniproukrajince.cz . Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí.

Služba umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Obdobnou službu „Hovor s přepisem“ provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi „Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že přepisovatel je nahrazen překladatelem, který ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka.

Jedná se tedy o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).

Přínosy služby:

·        klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce, a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce,

·        efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka,

·        možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace)

·        službu lze využít i při komunikaci na místě (pobočky úřadu práce apod.)

·        klient navíc obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v textové podobě v ukrajinském jazyce

Cíle projektu:

Naším cílem je zpřístupnit komunikaci s institucemi, úřady či poskytovateli služeb, pro které je obtížné zajistit si vlastní ukrajinsky hovořící operátory na svých informačních linkách i na místě. Zprostředkování tlumočení telefonních hovorů budeme zajišťovat i pro další účely, např. soukromé hovory (domluvení ubytování, práce, školy apod.) V první fázi je naším cílem rozšíření této služby zejména na nejvíce exponované úřady státní správy jako jsou úřady práce, pobočky cizinecké policie, krajské úřady a městské úřady. V dalším kroku budeme službu rozšiřovat na neziskové organizace pomáhající uprchlíkům a následně mezi širokou veřejnost.

Jak se zapojit do projektu:

  1. Informujte nás o Vašem zájmu zapojit se do této služby – podpora@transkript.cz
  2. Umístěte na svém webu v sekci „kontakty“ popis služby v ukrajinštině: „Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову“ (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem) a odkaz na webovou stránku www.volaniproukrajince.cz . Pokud je to možné, tak k umístění odkazu využijte přiložený „banner“ s logem a popisem služby v jednom
  3. Šířit povědomí o této službě na další úřady (městské úřady, obecní úřady) i mezi občany.

   Budeme rádi, pokud se i Váš úřad nebo instituce zapojí do tohoto projektu a stane se tak telefonicky přístupnou pro ukrajinské občany. Službu je rovněž možné využít při jednání tváří v tvář.

email: podpora@transkript.cz