Jak to funguje

Simultánní přepis mluvené řeči je doslovný přepis z náslechu v reálném čase. Slouží primárně k tomu, aby při konverzaci mezi dvěma či více osobami, z nichž jedna má sluchové postižení, byl zprostředkován zvukový vjem pro neslyšícího ve formě textu. Používá se na přednáškách, konferencích, při jednáních u soudu, na úřadech, u lékaře, při kulturních, společenských a dalších akcích. Mluvenou řeč do textové podoby převádí profesionální přepisovatel pomocí klávesnice a počítače/notebooku rychlostí přesahující 500 úhozů za minutu. Text může být zobrazován na běžném monitoru v případě jednoho zájemce, anebo promítán na velké plátno např. na konferencích při účasti vyššího počtu osob. Kvůli zajištění přepisovatele je nutné běžně takové akce plánovat předem.

Co když ale potřeba simultánního přepisu vznikne neplánovaně? Kde sehnat přepisovatele na poslední chvíli? I kvůli takovým situacím vznikla společnost Transkript online, která pro přenos zvuku i textu přes internet v reálném čase vyvinula speciální software, který umožňuje jednoduchým způsobem navázat hlasový i textový kontakt s přepisovatelem a zažádat si tak o službu online přepisu okamžitě kdekoliv v terénu.

Online přepis je založen na vzdáleném připojení přepisovatele pomocí internetu do aplikace nazvané eScribe. Přepisovatel tak nemusí být fyzicky přítomen na místě konání akce, ale může sedět v kanceláři nebo doma u počítače s připojením na internet, čímž se tak ušetří mnohdy časově náročné a nákladné cestování a instalace technického zázemí v místě přepisu. Jeden přepisovatel tak může obsloužit řádově více klientů, než kdyby na místo přepisu musel dojíždět osobně. 

Hlas mluvčího se mu do sluchátek přenáší z mikrofonu klientova přístroje prostřednictvím internetového (pomocí eScribe) či klasického telefonního hovoru. Jím přepisovaný text se zobrazuje v aplikaci eScribe, do které se klient přihlašuje přes libovolné k internetu připojené zobrazovací zařízení. Takovým zařízením může být notebook, stolní počítač, chytrý telefon (tzv. smartphone), tablet či ipod. 

Je proto zřejmé, že způsob zobrazování textu je velmi flexibilní, ať už co se týče velikosti zobrazení nebo mobility. Text lze sledovat třeba i na mobilním telefonu při jízdě ve vlaku z různých koutů planety. Neslyšící tak není nijak omezován a může se dorozumět kdekoli, kde je dosažitelné internetové připojení. Je potřeba ale zmínit, že přenos hlasu je mnohem náročnější na kvalitu internetového připojení než přenos textu.