Psaní hravě pro nevidomé

Rostoucí trend inkluze ukazuje citelné chybění kvalitní výuky psaní na klávesnici u žáků s postižením zraku v běžných školách. Transkript online navázal díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu projektovou spolupráci s firmou Psaní Hravě a společně adaptují jeden z existujících online kurzů výuky psaní všemi deseti. Tým projektu tvoří odborníci pro oblast profesionálního psaní na klávesnici, výuky a profesního rozvoje nevidomých rychlopísařů. Cílem této realizace je zpřístupnit osobám s těžkým postižením zraku herní online kurz Psaní Hravě, který využívá stále více základních a středních škol v ČR. Jako hlavní výstup tohoto projektu vzniklo prototypové řešení uvedené aplikace přístupné vzhledem ke specifickým potřebám této skupiny uživatelů. Transkript online se nyní uchází o roční grant Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Výstupem plánované roční realizace bude plně přístupná aplikace Psaní Hravě obsahující rovněž textový metodický materiál a audiovizuální didaktickou podporu určené především učitelům příslušného předmětu na běžných školách, kde se vzdělávají žáci a studenti s postižením zraku.

Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Kaufland, probíhal v období červenec-říjen 2020.