Partneři

Našimi klienty z komerční sféry jsou společnosti, které patří  k lídrům na trhu v oblastech své působnosti. Společným rysem těchto společností je vysoký důraz na společenskou odpovědnost, kterou chápou jako významnou část svého podnikání. Partnerskými organizacemi jsou pak významné neziskové organizace a univerzitní a výzkumné instituce.