Tiskové zprávy

Cena Mosty 2020 Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Ostravě

Transkript online, s. r. o. je laureátem, vítězem II. kategorie za nestátní subjekty Ceny Mosty 2020. Toto ocenění převzal náš provozní ředitel dne 21. 9. 2021 ve Velkém sále Kulturního domu Ostrava z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše. Jsme na to velice pyšní a děkujeme!

Nominaci podala Česká unie neslyšících, z. ú., jejímu řediteli Martinovi Novákovi tímto patří zvláštní poděkování. Jde již o druhé vítězství v rámci tohoto prestižního ocenění, první získal v roce 2019 v kategorii Zvláštní ocenění Ing. Zdeněk Bumbálek, mecenáš a jeden ze zakladatelů Transkriptu jako významná osobnost působící v oblasti podpory osob se zdravotním postižením.

Ceny MOSTY uděluje již 18. rokem Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace, za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto lidí.

Naše společnost byla oceněna za služby profesionálního přepisu online, za inovaci, která umožňuje osobám se sluchovým postižením zobrazovat text přepisovaný z telefonního hovoru přímo na obrazovku telefonu.

Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala nominační komise složená z členů předsednictva NRZP ČR finalisty čtyř kategorií. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhodl o vítězích.

Letos byla vůbec poprvé předávána Mimořádná cena za přínos a vynikající spolupráci Ministerstvu dopravy ČR. Mimořádnou cenu převzal z rukou handicapovaného závodníka rallye Dakar Alberta Llovery místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Vítězem I. Kategorie, instituce veřejné správy se stal Moravskoslezský kraj. Cenu převzal z rukou bývalé první dámy a velvyslankyně ČR na Slovensku Livie Klausové hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vítězem III. Kategorie, osobnost hnutí osob se zdravotním postižením se stal Jiří Vencl. Ceny předal Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Zvláštní cenu ve IV. kategorii převzala z rukou poslance Poslanecké sněmovny PČR Patrika Nachera Eva Machová za zesnulého Josefa Cerhu.

Patronkou předávání Cen byla již tradičně paní Livia Klausová. Na slavnostním večeru kromě jiného vystoupil Jaromír Nohavica.

Více informací k Slavnostnímu předávání Cen Mosty naleznete na webových stránkách: https://nrzp.cz/cena-mosty