Transkript online s.r.o. je první a největší společností na českém trhu poskytující profesionální službu online přepisu. Hlavním posláním této sociálně zaměřené firmy je odbourávat komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a usnadnit jejich začlenění do běžného života.

Unikátním technickým řešením zpřístupňuje stovky infolinek v ČR pro osoby se sluchovým postižením a osoby s částečnou či úplnou ztrátou řeči a mnoho dalších služeb.

Mobilní aplikace eScribeDroid

Mobilní aplikace eScribeDroid je efektivním a snadno dostupným online nástrojem, který zdarma poskytuje služby simultánního přepisu mluvené řeči.