GDPR

Informace o zpracování osobních údajů u služeb Transkript online

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1.     Správce osobních údajů

Transkript online s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 24232050
Kontaktní údaje: tel: +420 222 364 374, email: podpora@transkript.cz
Datová schránka: gfxk65w

2.     Účely zpracování osobních údajů

Při využívání služeb společnosti Transkript může docházet ke zpracování osobních údajů v následujících situacích.

2.1.         Návštěva webových stránek společnosti.

Detailní informace naleznete v dokumentu „Ochrana osobních údajů www.transkript.cz“ (odkaz na celý dokument)

2.2.         Při využívání služby informační linky s online přepisem

Při využívání infolinky pro uživatele s postižením sluchu je váš telefonní hovor přesměrován na tel. ústřednu a server, který zajišťuje přepis telefonního hovoru.
K tomuto zpracování dochází za účelem umožnění dorozumění mezi pracovníkem Transkript online a uživatelem s postižením sluchu a to na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů.
Váš telefonní hovor se nezaznamenává, ani žádným způsobem dále nezpracovává. Na jeho základě nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

2.3.         Při využívání služeb mobilní aplikace eScribeDroid

Aplikace slouží ke zprostředkování online přepisu buď při komunikaci tváří v tvář či při telefonování na zvolené číslo. Detailní informace naleznete zde.

3. Práva subjektu údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

§  Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

§  Právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

§  Právo na omezení zpracování.

§  Právo na výmaz osobních údajů.

§  Právo na přenositelnost osobních údajů.

§  Právo vznést námitku proti zpracování.

§  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

§  Právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v provozovně správce, nebo pomocí elektronické komunikace prostřednictvím mailu podpora@transkript.cz. Všechny potřebné kontakty naleznete v části 1. Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.