Představení Transkriptu

Transkript online s.r.o. je jedinou společností na českém trhu poskytující profesionální službu online přepisu. Hlavním posláním této sociálně zaměřené firmy je odbourávat komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a usnadnit jejich začlenění do běžného života. Simultánní přepis mluvené řeči do textové podoby pod službou nazvanou eScribe zajišťuje společnost Transkript jako hlavní činnost svého podnikání po celé České republice od roku 2012.

Dle odhadů České unie neslyšících žije v ČR až 500 000 osob s postižením sluchu. Vzhledem k tomu, že drtivá většina z nich neovládá znakový jazyk, představuje online přepis řeči nejpřirozenější způsob, jak mohou tito lidé komunikovat se svým okolím. Dosavadní zkušenosti prokázaly, že online přepis výrazným způsobem zkracuje dobu obsluhy, předchází nedorozumění a zvyšuje spokojenost neslyšících klientů.

V rámci našich komerčních aktivit se zaměřujeme především na korporátní klienty s velkým počtem zákazníků, mezi kterými jsou tak i osoby s postižením sluchu. Naše nejbližší kroky vedou k zavedení online přepisu na kontaktní místa státní správy a na úřadech, kde je přepis nejvíce zapotřebí.

Z pohledu vývoje a rozšiřování služby se specializujeme na aplikace online přepisu pro tablety a chytré telefony a rovněž i na moderní technologie rozpoznávání a syntézy řeči. Právě v oblasti mobilních zařízení vidíme hlavní potenciál online přepisu. 

Služba online přepisu je v současnosti dostupná na 85 kontaktních místech dvou korporátních klientů po celé ČR a je zajišťována 8 hodin denně 5 dní v týdnu několika paralelně pracujícími přepisovateli. V omezeném rozsahu ji nabízíme pro osobní použití neslyšících zcela zdarma.

Tým

Náš špičkový profesionální tým složený z odborníků v oblasti telekomunikací a internetu a z profesionálních přepisovatelů Vám poskytne služby i software na míru podle Vašeho přání. Připravíme pro Vás efektivní řešení bez ohledu na to, zda jste malá nebo velká firma, nezisková organizace či neslyšící jednotlivec. 

Naši techničtí odborníci jsou úspěšní absolventi ČVUT (fakulty elektrotechnické). Jejich nápaditost a zručnost vedla k myšlence simultánního přepisu online. V rámci vývoje a rozšiřování služby se zaměřují na aplikace online přepisu dále i pro tablety a chytré telefony. Právě v oblasti mobilních zařízení vidí Transkript hlavní potenciál online přepisu. 

Naši zkušení přepisovatelé Vám pomocí těchto aplikací, klávesnice a hbitých prstů přepíší vše doslova. Jsou to držitelé mistrovské státní zkoušky ze psaní na klávesnici, disponují několikaletými zkušenostmi v praxi. Jejich rychlost psaní při vynikající přesnosti přesahuje 500 úhozů za minutu. Jsou pochopitelně vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí.